Digitala lösningar inom skolvärlden

Digitala lösningar inom skolvärlden

Enligt Utbildningsöversikten 2021 från European Comission är Sverige det land i EU med högst andel elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Att ge sina elever individuella anpassningar och rätt stöd kan vara krångligt. Känner du ofta att du inte räcker till?

Framgångsrika skolor vittnar om pedagogens förmåga att anpassa sig till elevernas sätt att lära. Undervisningen behöver ordnas efter elevernas behov och dess olika förutsättningar för att därmed på sikt kunna höja betygen.

Infomentor är en otroligt praktisk sida och app för att underlätta vardagen för dig som lärare. Allt är strukturerat kring läroplanen och du ser enkelt den röda tråden mellan planering och bedömning.

Alla åldersgrupper

Du kan använda Infomentor oavsett om du arbetar i förskola, grundskola eller gymnasieskola och även vuxenutbildning. Det blir enkelt att kommunicera med elever och vårdnadshavare genom appen. Vi vet ju att mobiltelefonen finns i var persons hand numera vilket gör det väldigt tillgängligt med kommunikationen.

Bedömning utifrån kunskapskraven

Du som lärare kan enkelt koppla elevens lärande och utveckling med kunskapskraven. Därför får du en tydligare bild av hur eleven ligger till i ditt ämne. Det är även tydligt för både eleven och dess vårdnadshavare hur barnets utveckling ser ut när de ser det löpande i appen.